Produkcja papieru

Komu zawdzięczamy wynalezienie papieru?

Opublikowano 2014-09-05 przez admin

Papier został wynaleziony przypadkiem. Po raz pierwszy otrzymano go w Chinach, jako pozostałość po myciu jedwabnej waty. Polegała ona na zwilżaniu i ubijaniu jej kijami. Po zdjęciu waty na tychże matach osadzał się cienki nalot, który po pozostawieniu aż do wyschnięcia nadawał się do pisania. Ponieważ jedwab był bardzo drogi Chińczycy zastąpili go włóknami roślinnymi (np. łykiem morwy)(..)

Produkcja papieru

Opublikowano 2014-09-04 przez admin

Współczesna technologia produkcji papieru jest bardzo skomplikowana i rozbudowana. Podstawą jednak przy produkcji papieru są masy włókniste poddawane szeregowi procesów mających na celu otrzymanie produktu o określonych właściwościach optycznych i wytrzymałościowych.Papier wytwarzany jest na maszynie z odpowiednio przygotowanej zawiesiny włókien głównie roślinnych, w wodzie. Jeśli zawiesina zawiera włókna surowe, to ulegają one flokulacji przed procesem formowania na sicie. Jednak(..)